خرید چمن مصنوعی

مشاهده همه 8 نتیجه

چمن مصنوعی چهار متری 25 میل

796000 تومان 700000 تومان

چمن مصنوعی چهار متری 25 میل

796000 تومان 700000 تومان
 • نوع چمن مصنوعی: تک بافت
 • ارتفاع نخ چمن: 25 میلیمتر
 • ابعاد: 1 متر در 4 متر
 • کاربرد: بالکن (تراس)، پاسیو، دکوراسیون داخلی، زمین بازی کودکان، دلخواه

796000 تومان 700000 تومانافزودن به سبد خرید

چمن مصنوعی چهار متری موکتی

620000 تومان 550000 تومان

چمن مصنوعی چهار متری موکتی

620000 تومان 550000 تومان
 • نوع چمن مصنوعی: موکتی
 • ارتفاع نخ چمن: 10 میلیمتر
 • ابعاد: 1 متر در 4 متر
 • کاربرد: بالکن (تراس)، پاسیو، دکوراسیون داخلی، زمین بازی کودکان، دلخواه

620000 تومان 550000 تومانافزودن به سبد خرید

چمن مصنوعی دو متری 25 میل

398000 تومان 355000 تومان

چمن مصنوعی دو متری 25 میل

398000 تومان 355000 تومان
 • نوع چمن مصنوعی: تک بافت
 • ارتفاع نخ چمن: 25 میلیمتر
 • ابعاد: 1 متر در 2 متر
 • کاربرد: بالکن (تراس)، پاسیو، دکوراسیون داخلی، زمین بازی کودکان، دلخواه

398000 تومان 355000 تومانافزودن به سبد خرید

چمن مصنوعی دو متری موکتی

310000 تومان 280000 تومان

چمن مصنوعی دو متری موکتی

310000 تومان 280000 تومان
 • نوع چمن مصنوعی: موکتی
 • ارتفاع نخ چمن: 10 میلیمتر
 • ابعاد: 1 متر در 2 متر
 • کاربرد: بالکن (تراس)، پاسیو، دکوراسیون داخلی، زمین بازی کودکان، دلخواه

310000 تومان 280000 تومانافزودن به سبد خرید

چمن مصنوعی نیم متری 25 میل

99500 تومان 94500 تومان

چمن مصنوعی نیم متری 25 میل

99500 تومان 94500 تومان
 • نوع چمن مصنوعی: تک بافت
 • ارتفاع نخ چمن: 25 میلیمتر
 • ابعاد: 1 متر در 0.5 متر
 • کاربرد: پادری، زیرگلدانی، دلخواه

99500 تومان 94500 تومانافزودن به سبد خرید

چمن مصنوعی نیم متری موکتی

77500 تومان 72500 تومان

چمن مصنوعی نیم متری موکتی

77500 تومان 72500 تومان
 • نوع چمن مصنوعی: موکتی
 • ارتفاع نخ چمن: 10 میلیمتر
 • ابعاد: 1 متر در 0.5 متر
 • کاربرد: پادری، زیرگلدانی، دلخواه

77500 تومان 72500 تومانافزودن به سبد خرید

چمن مصنوعی یک متری 25 میل

199000 تومان 185000 تومان

چمن مصنوعی یک متری 25 میل

199000 تومان 185000 تومان
 • نوع چمن مصنوعی: تک بافت
 • ارتفاع نخ چمن: 25 میلیمتر
 • ابعاد: 1 متر در 1 متر
 • کاربرد: پادری، زیرگلدانی، بالکن، دلخواه

199000 تومان 185000 تومانافزودن به سبد خرید

چمن مصنوعی یک متری موکتی

155000 تومان 145000 تومان

چمن مصنوعی یک متری موکتی

155000 تومان 145000 تومان
 • نوع چمن مصنوعی: موکتی
 • ارتفاع نخ چمن: 10 میلیمتر
 • ابعاد: 1 متر در 1 متر
 • کاربرد: پادری، زیرگلدانی، بالکن ، دلخواه

155000 تومان 145000 تومانافزودن به سبد خرید

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial